Doping Teknoloji Tırı Aydınlatma Metni


Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok no:4/588 Kolektif House Sarıyer/İstanbul adresinde hizmet sunan Doping Bilişi Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak, sizleri KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz. 

İşlenen Kişisel Veriler:

Doping Teknoloji Tır projesi internet sitesinde yayınlanan zeka testine katılım sağlamanız kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik bilgilerinden; ad, soyad, doğum tarihi,

İletişim bilgilerinden; telefon, e-posta adresi, şehir bilgisi

Eğitim bilgilerinden; öğrenim görülen okul bilgisi, sınıfı

İşlem güvenliği bilgilerinizden; IP adresi, log kayıtları,

Sağlık bilgilerinden; zeka testi cevapları ve değerlendirme sonucu


 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi  


Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi


 • Zeka testi değerlendirmesinin yapılabilmesi, 
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim ve burs faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.

Eğitim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Öğrenim Durumu
 • Öğrenim görülen okul bilgisi


 • Zeka testi değerlendirmesinin yapılabilmesi, 
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim ve burs faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Telefon
 • E-posta adresi
 • Şehir bilgisi
 • Zeka testi değerlendirme sonuçlarının ilgili kişiye iletilmesi ve bu bakımdan iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim ve burs faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Zeka Testi Cevapları ve Değerlendirme Sonucu
 • Zeka test değerlendirmesinin yapılabilmesi, 
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim ve burs faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • IP adresi
 • Log kayıtları
 • Zeka test değerlendirmesinin yapılabilmesi, 
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşlem güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.


2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde;


4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Bakımından Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Doping Bilişim ’den talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:


Doping Bilişim, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz öğrencilerimizin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. 

e-posta: bilgi@dopinghafiza.com

KEP adresi: dopingbilisim@hs01.kep.tr

Adres: Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok Kolektif House 11. Kat Sarıyer/İstanbul


Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde, www.dopinghafiza.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da bizleri arayabilirsiniz.